top of page

About us

Frescati Sports Center exteriörbild

About us

Frescati Sports Center is a sports facility just north of Stockholm, located on campus at the largest university in Sweden, Stockholm University. The company AB Frescatihallen, owned by Stockholm University student union, is responsible for the operation. The facilities is owned by the Stiftelsen Aktiverum.

Download terms of conditions (VT 2021) »

Privacy policy for AB Frescatihallen (Frescati Sports Center) »

Aktiebolaget Frescatihallen använder i enlighet med dataskyddsförordningen kamerabevakning med hänsyn till säkerhet, ordning samt förebyggande av brott. Inspelat material gallras efter max två veckor. Vi hanterar kameraövervakning med stöd i ”intresseavvägning”.

bottom of page